موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
فعالیت کانون های خادمیاری ورزش رضوی آغاز شد

فعالیت کانون های خادمیاری ورزش رضوی آغاز شد

مراحل نگهداری و کشت بهاره زمین چمن ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) به اتمام رسید

مراحل نگهداری و کشت بهاره زمین چمن ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) به اتمام رسید

عید فطر بر عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

عید فطر بر عموم مسلمانان جهان تبریک و تهنیت باد

اعمال مخصوص شب بیست و سوم رمضان

اعمال مخصوص شب بیست و سوم رمضان

شهادت پدر یتیمان حضرت امیر مومنان (علیه السلام) تسلیت باد

شهادت پدر یتیمان حضرت امیر مومنان (علیه السلام) تسلیت باد