موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
به مناسبت هفته تربیت بدنی کوهپیمایی خانوادگی توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار گردید.

به مناسبت هفته تربیت بدنی کوهپیمایی خانوادگی توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار گردید.

غبار روبی مزار شهدا توسط کانون های خادمیاری ورزش رضوی

غبار روبی مزار شهدا توسط کانون های خادمیاری ورزش رضوی

کاروان خادمیاری سلامت و ورزش رضوی راه اندازی شد

کاروان خادمیاری سلامت و ورزش رضوی راه اندازی شد

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

افتتاح پایگاه مقاومت بسیج در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

پایان مهربان جام مهربانی و رسانه

پایان مهربان جام مهربانی و رسانه