موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

                                             اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

      آدرس پستی : مشهد مقدس - بلوار فردوسی - تقاطع خیام - موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی


     شماره تلفن های تماس : 37618005-051  ,  37618004-051   ,          فکس : 37620015-051


     پست الکترونیکی :  Sport.aqr.ir@Gmail.com