موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
سه‌شنبه 11/8/1395

هیات جودو تربیت بدنی آستان قدس رضوی

 
سالن اختصاصی جودو با تجهیزات روز این رشته در یکی از سالن های دهگانه استادیوم توانسته است این رشته را به یک پایگاه قوی جودوی استان تبدیل نماید.
   

 

 
 
کلید واژه ها:جودو , هیات جودو
  
 
نگاه اخلاق مدارانه و ارزشی ورزش آستان قدس رضوی مایه مباهات است