۱۳۹۸-۰۴-۲۴

همایش ملی برند در ورزش با رویکرد ورزش رضوی

اولین نشست هماهنگی همایش ملی برند در ورزش با رویکرد ورزش رضوی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین دانشکده تربیت بدنی دانشگاه فردوسی و موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی دومین همایش ملی برند با محوریت ورزش رضوی در آبان ماه 98 در سالن همایش های تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار می گردد.

در این نشست تقویم برگزاری این همایش با حضور دکتر عظیم زاده و دکتر غلامیان دبیران اجرایی همایش و مدیران موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی به تصویت رسید و مقرر گردید نشست خبری این همایش برگزار گردد.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود