۱۳۹۸-۰۵-۲۳

دومین جلسه هماهنگی همایش برند با رویکرد ورزش رضوی برگزار شد

در جهت انجام هماهنگی های برگزاری دومین همایش برند با محوریت هویت ورزش رضوی دومین جلسه با حضور مدیران اجرایی همایش در محل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار گردید.

بررسی آخرین اقدامات و برنامه های اجرایی همایش و ایجاد کمیته فرهنگی ار مهمترین موضوعات مورد گفتگو در این جلسه بود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود