۱۳۹۸-۰۵-۲۸

اولین جشنواره تولیدات روابط عمومی های آستان قدس رضوی برگزار گردید

اولین جشنواره تولیدات روابط عمومی های آستان قدس رضوی توسط مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی با معرفی روابط عمومی های برتر به پایان رسید.

روابط عمومی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی با ارسال تولیدات حجمی خود به این جشنواره توانست در بخش تندیس و لوح به عنوان روابط عمومی برتر دست یابد. مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی  ضمن تبریک کسب این عنوان افزود فرصت و استفاده از ظرفیت اطلاع رسانی در حوزه روابط عمومی های آستان قدس رضوی باید بیشتر از اینها ارتقا یابند و اطلاع رسانی خدمات این آستان مقدس باید بیشتر از این ها ارتقا یابد و اطلاع رسانی خدمات این آستان مقدس باید جنبه بین المللی داشته باشد.  ایشان با اشاره به کسب این موفقیت توسط روابط عمومی موسسه بیان داشت از همه ظرفیت‌های روابط عمومی در حوزه ورزش استفاده می‌کنیم تا بتوانیم در این عرصه دین خود را ادا نماییم.  لازم به ذکر است در سال ۹۳ هم روابط عمومی  موسسه در حوزه تبلیغات محیطی موفق به کسب روابط عمومی برتر شده بود.

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود