۱۳۹۸-۱۲-۲۱

ورزش در منزل بدون رفتن به باشگاه

۱- طناب را در جایی محکم و مطمئن و بالا ببندید.
۲- حالت شروع: کمی پاها را خم کنید، سر و سینه را به جلو بدهید و با دو دست، دو طرف طناب را بگیرید.
۳- طناب را به پایین و کنار گوشهایتان بکشانید.در این حالت فشاری به شانه هایتان وارد می شود.
۴- حرکت را دوباره تکرار کنید.

فایل های ضمیمه

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

HTML محدود