اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی


تماس با ما
آدرس پستی آدرس پستی : مشهد مقدس - بلوار فردوسی - تقاطع خیام - موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی


شماره تلفنشماره تلفن های تماس : 37618005-051  ,  37618004-051   ,          فکس : 37620015-051


ایمیلپست الکترونیکی :  Sport.aqr.ir@Gmail.com