اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اطلاعات ارتباطی با موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی


تماس با ما
آدرس پستی آدرس پستی : مشهد مقدس - بلوار فردوسی - تقاطع خیام - موسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی


شماره تلفنشماره تلفن های تماس : 37618004-051  ,  37618006-051   ,  37618008-051  ,  37639004-051   ,  37639005-051  ,  37685030-051

 

        فکس : 37620015-051