موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
سه‌شنبه 11/8/1395

هیات ژیمناستیک تربیت بدنی آستان قدس رضوی

 
2 سالن اختصاصی ژیمناستیک و استفاده از مربیان با سابقه مربیگری در تیم ملی برنامه آموزشی ژیمناستیک موسسه در روزهای زوج و فرد برگزار می نماید.
   

 

 
 
کلید واژه ها:ژیمناستیک , هیات ژیمناستیک
  
 
تقدیر هیات ژیمناستیک مشهد از فراهم نمودن امکانات و توسعه ورزش ژیمناستیک در آستان قدس رضوی