موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

فعالیت های ورزش آستان قدس رضوی به تدریج به مسئولان روسای هیات این نهاد واگذار می شود

همه فعالیت های ورزشی در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی به تدریج به مسئولان روسای هیات های ورزشی این نهاد سپرده می شود.  
 

مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی در گفتگو با پایگاه خبری این موسسه ضمن بیان این مطلب ، افزود : به منظور ایجاد تحول کمی و کیفی در فعالیت های ورزشی این موسسه به تدریج مسئولیت امور ورزشی هر رشته به همان هیات ورزشی سپرده  می شود و در مقابل نیز ضمن نظارت بر عملکرد آنها ، این هیات ها باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند.

دکتر علی اکبر هاشمی جواهری خاطر نشان کرد : به طور مثال مسئولیت تمام فعالیت های اماکن آبی این موسسه به تدریج به هیات شنای تربیت بدنی آستان قدس رضوی سپرده می شود تا فعالیت های تخصصی هر رشته نیز به صورت جامع تر انجام شود و البته مسئولان هیات ها نیز موظف به پاسخگویی در قبال کم و کاستی های احتمالی خواهند بود. وی افزود : امیدواریم این تدبیر موجب تقویت و تخصصی شدن امور ورزشی در تربیت بدنی آستان قدس رضوی شود.

 
کلید واژه ها:هیات های ورزشی
 
 
آغاز به کار نخستین دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی
لزوم تعامل با هیات های وزشی استان
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق رضوی در ورزش توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی
همزمان با هفته تربیت بدنی کارگاه نقش تربیت دینی در ورزش برگزار شد