موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

آغاز به کار نخستین دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی

برای نخستین بار دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی با هدف هماهنگی و وحدت رویه و نظارت بهتر بر عملکرد این هیات ها ایجاد شد.  
 

مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی ، این مطلب را در گفتگو با پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی اعلام کرد و درباره دلایل ایجاد این دفتر گفت : با توجه به این احساس می شد برای ایجاد تحول کمی و کیفی و وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در فعالیت های هیات های ورزشی آستان قدس رضوی و جلوگیری از فعالیت صوری برخی هیات ها نیاز به چنین دفتری وجود دارد ، به همین منظور دفتر امور مشترک هیات های ورزش آستان قدس رضوی در این موسسه ایجاد شد و یکی از چهره های خوشنام و تحصیل کرده به نام دکتر امیر رشیدلمیر نیز دعوت ما را برای قبول مسئولیت پاسخ داد تا از این پس شاهد حرکت هماهنگ و یکنواخت در فعالیت های هیات های ورزشی این موسسه باشیم.

دکتر علی اکبر هاشمی جواهری  در ادامه افزود : امیدواریم از این پس و با این اقدام شاهد حرکت هماهنگ و روان هیات های ورزشی آستان قدس رضوی در توسعه کمی و کیفی ورزش در این نهاد باشیم.

 
کلید واژه ها:هیات های ورزشی
 
 
لزوم تعامل با هیات های وزشی استان
فعالیت های ورزش آستان قدس رضوی به تدریج به مسئولان روسای هیات این نهاد واگذار می شود
برگزاری کارگاه آموزشی اخلاق رضوی در ورزش توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی
همزمان با هفته تربیت بدنی کارگاه نقش تربیت دینی در ورزش برگزار شد