موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسوب الله (ص)

حیطه کشوری فعالیت های ورزشی آستان قدس رضوی امکان ترویج مرام پهلوانی را در ورزش کشور فراهم می کند  


 

مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسول الله (ص) در کشور گفت : با توجه به اینکه فعالیت های آستان قدس رضوی تنها منحصر به یک استان نیست ، موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی امکان ترویج مرام پهلوانی را در ورزش کشور دارد. به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی سردار کاظم یزدانی درباره برگزاری نخستین دوره ترویج مرام پهلوانی ورزش کشور به میزبانی این موسسه گفت : مسئله اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور مسئله بسیار مهمی است که تمام بزرگان کشور بر آن اتفاق نظر دارند اما متاسفانه در ورزش کشور بسیار کمرنگ بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد با ورود قدرتمند آستان قدس رضوی به این موضوع شاهد ارتقای معنویت در ورزش کشور باشیم. سردار یزدانی تاکید کرد : ظرفیت ترویج اخلاق پهلوانی در میان ورزشکاران ، مدیران ورزشی مربیان و  اماکن ورزشی و باشگاه ها زیاد است اما باید برای هر ظرفیتی در عمل برنامه ای طراحی و اجرا شود. وی تصریح کرد : با اقدام تاثیر گذار آستان قدس رضوی در ترویج مرجعیت فعالیت های معنوی در ورزش باید در اسرع وثت نسخه ای عملی برای ارتقای اخلاق و معنویت در ورزش در کارگروه های تخصصی طراحی و سپس اجرا شود.

 
کلید واژه ها:گفتمان و هم اندیشی اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش
 
 
ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
  • 1396/12/19 شنبه ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
    طراحی ساختار اولیه شورای ورزش رضوی در راستای تحول ورزش در تربیت بدنی استان قدس رضوی با حضور کارشناسان و استادان و همچنین مسئولان کشوری و استانی در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه اراک
مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
ترویج مرام پهلوانی باید از مرحله راهبردی خارج شود
سفارش به اخلاق و روحیه جوانمردی از صفات بارز امام هشتم است
تربیت بدنی آستان قدس رضوی در 3 حوزه می تواند پرچمدار ترویج ارزش های اخلاقی در ورزش باشد
مستند نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور
مسئول دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی