موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

مسئول دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی

قهرمانان می توانند بهترین پیام رسانان ترویج ارزش های اخلاقی در ورزش باشند  
 

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی دکتر رشید لمیر افزود : قطعا تاثیرگذاری قهرمانان به نام در جامعه ورزش از هر فرد دیگری بیشتر است و به همین منظور ترویج ارزش های اخلاقی توسط این الگوهای عملی ورزش ، تاثیر بسزایی در توسعه و ترویج آن در میان ورزشکاران و حتی عموم جامعه دارد.

دانشیار دانشکده علوم ورزش دانشگاه فردوسی مشهد خاطر نشان کرد : نفوذ کلام و رفتار قهرمانان ورزشی با هیچ یک از گروه های دیگر قابل مقایسه نیست و چنانچه روی این افراد صاحب نام سرمایه گذاری معنوی و آموزشی شود این افراد می توانند پیام توجه به خصایص پسندیده پهلوانی را به جامعه ورزش کشور زودتر از هر کس دیگری برسانند. دکتر رشید لمیر افزود : از آنجا که الگوهای عملی تاثیر دو چندانی در هر جامعه ای دارند باید به سوی پرورش قهرمانی با خصایص بارز اخلاقی و مرام پهلوانی حرکت کنیم.

 
کلید واژه ها:گفتمان و هم اندیشی اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش
 
 
ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
  • 1396/12/19 شنبه ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
    طراحی ساختار اولیه شورای ورزش رضوی در راستای تحول ورزش در تربیت بدنی استان قدس رضوی با حضور کارشناسان و استادان و همچنین مسئولان کشوری و استانی در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.
استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه اراک
مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
ترویج مرام پهلوانی باید از مرحله راهبردی خارج شود
سفارش به اخلاق و روحیه جوانمردی از صفات بارز امام هشتم است
تربیت بدنی آستان قدس رضوی در 3 حوزه می تواند پرچمدار ترویج ارزش های اخلاقی در ورزش باشد
مستند نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور
مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسوب الله (ص)