موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه اراک

عضو هیات علمی دانشگاه اراک که میهمان نشست مشورتی ورزش رضوی بود،گفت : موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی نقش حمایتگری در ترویج آموزه های اخلاقی و معنوی در ورزش کشور دارد.  
 

دکتر حسن خلجی در گفتگو با پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی گفت : از آنجا که ورزش عموما امروز هویتی غربی دارد ، ابتدا باید راهکارهای نفوذ فرهنگ بیگانه را در ورزش شناسایی و مسدود کرد و به موزات آن نیز راهکارهای فرهنگی را با کمک ایده های فرهنگی ، ایرانی و اسلامی جایگزین کرد. وی خاطر نشان کرد : در حوزه تولید محتوا نیز باید راهکارهایی اندیشیده و تدوین شود.

دکتر خلجی تصریح کرد : در موضوع تحول در ورزش باید باکمک سیاست های اجرایی ترویج آموزه های اخلاق و مرام پهلوانی ، تحول فرهنگی مورد نظر را در ورزش کشور ایجاد کرد. وی افزود : امیدواریم با تقسیم کار و تدوین سیاست های اولیه راهکارهای عملیاتی در ترویج معنویت در ورزش به صورت تخصصی و عمومی را شاهد باشیم.

 
کلید واژه ها:گفتمان و هم اندیشی اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش
 
 
ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
  • 1396/12/19 شنبه ساختار سازی اولیه شورای ورزش رضوی
    طراحی ساختار اولیه شورای ورزش رضوی در راستای تحول ورزش در تربیت بدنی استان قدس رضوی با حضور کارشناسان و استادان و همچنین مسئولان کشوری و استانی در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.
مدیر گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی
ترویج مرام پهلوانی باید از مرحله راهبردی خارج شود
سفارش به اخلاق و روحیه جوانمردی از صفات بارز امام هشتم است
تربیت بدنی آستان قدس رضوی در 3 حوزه می تواند پرچمدار ترویج ارزش های اخلاقی در ورزش باشد
مستند نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور
مسئول دفتر امور مشترک هیات های ورزشی آستان قدس رضوی
مسئول تربیت بدنی سپاه محمد رسوب الله (ص)