موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

امضای تفاهم نامه های فرهنگی ورزشی در مسیر تحول ورزش رضوی

در جهت تلاش برای تحقق منشور هفتگانه مقام معظم رهبری و سیاست های ابلاغی و نقشه راه فرهنگی آستان قدس رضوی و ایجاد بستر مناسب برای تحول ورزش رضوی تفاهم نامه هایی با نهادها ی مختلف توسط تربیت بدنی آستان قدس رضوی منعقد شده است.  
 

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی استفاده از ظرفیت های دو جانبه ،اهتمام و جدیت در اجرای طرح تحول ورزش-الگو سازی تربیتی مربیان، ورزشکاران به اخلاق اسلامی و منش پهلوانی- سازمان دهی و حمایت از تشکل های ورزشی با رویکرد توسعه اخلاق و معنویت در ورزش ارتقای فعالیت های علمی و پژوهشی و توسعه ورزش محلات از مهمترین محور های این تفاهم نامه ها می باشد.
در این راستا موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی تفاهم نامه هایی با تربیت بدنی سپاه امام رضا (ع) حوزه علمیه خراسان- جامعه المصطفی العالمیه- شرکت دانش بنیان محور زیست اقتصاد خیام- دانشگاه امام رضا (ع) دانشگاه فردوسی- انجمن اخلاق و مرام پهلوانی و سازمان بسیج ورزشکاران به امضا رسانده است. با اجرای مفاد این تفاهم نامه ها در حوزه فرهنگی و اخلاقی ورزش و ورزش مناطق کم برخوردار بدون شک علاوه بر تقویت جنبه های عمومی ورزش ،ورزش با برند رضوی هم با محوریت تربیت بدنی آستان قدس رضوی شکل خواهد گرفت.

 
کلید واژه ها:تفاهم نامه های فرهنگی ورزشی , تحول ورزش رضوی