موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

افتتاح ایستگاه ورزش صبحگاهی در بوستان بهار

اولین ایستگاه ورزش صبحگاهی با مشارکت تربیت بدنی آستان قدس رضوی و قرارگاه شهید برونسی ، شهرداری ، آموزش و پرورش و اداره کل ورزش و جوانان در منطقه خواجه ربیع بوستان بهار افتتاح شد.  
 

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی توجه به گسترش ورزش و نشاط و شادابی اجتماعی در حاشیه شهر و مناطق کم برخوردار مهمترین هدف کارگروه ساماندهی ورزش حاشیه شهر است که با محوریت قرارگاه شهید برونسی در حال اجرائی شدن می باشد.

با توجه به هماهنگی های انجام شده 50  ایستگاه صبحگاهی در مناطق حاشیه ای مشهد پیش بینی و افتتاح خواهد شد.

 
کلید واژه ها:افتتاح ایستگاه ورزش صبحگاهی