موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

سالروز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) تسلیت باد

سالروز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و عروج شهدای قیام 15 خرداد بر عموم مسلمانان تسلیت باد  
 
کلید واژه ها:سالروز رحلت حضرت امام خمینی (ره)