موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

فعالیت کانون های خادمیاری ورزش رضوی آغاز شد

کانون های خادمیاری ورزش رضوی زیر مجموعه طرح تحول ورزش این آستان ملکوتی با هدف ترویج و ارتقای فرهنگ و سبک ورزش رضوی در حوزه ورزش همگانی و عمومی با محوریت کانون های ورزشی خادمیاری در سطح کشور با هدایت موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی آغاز شد.  
 

به گزارش پایگاه خبری روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در این طرح تاکنون 5 کانون خادمیاری در سطح شهر مشهد تشکیل شده و در نظر است در آینده نزدیک در 31 استان کشور نمایندگی های این کانون ها معرفی و مشغول به خدمت گردند.

در این کانون ها که مهمترین هدف آن ترویج و سبک زندگی رضوی در ورزش است در هر محله از شهر توسط این کانون ها فعالیت جسمانی از خانواده تا جامعه مورد توجه قرار می گیرد تا از این طریق ورزش عمومی و همگانی به صورت شبکه ای گسترش و ارتقاء یابد.

در حال حاضر 18 استان کشور رابط های خادمیاری ورزشی آنها مشخص و مشغول فعالیت شده اند. تشکلات این کانون ها به صورت مردمی و با معرفی و جذب رابط کانون از طریق دفاتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان و زیر نظر موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی خواهد بود که این افراد با عنوان خادمیار ورزش حضرت رضا (علیه السلام) فعالیت خواهند نمود.

 
کلید واژه ها:کانون های خادمیاری ورزش محلات , طرح تحول جامع ورزش
 
 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی کانون های خادمیاری ورزش محلات را راه اندازی می کند
همایش دانش افزایی مربیان در تربیت بدنی آستان قدس رضوی