موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

17 شوال روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گرامی باد

هفدهم شوال به مناسبت روز جنگ دلاورانه حضرت علی (علیه السلام) با عمروبن عبدود در تقویم رسمی کشور به عنوان روز فرهنگ پهلوانی و آیین زورخانه‌ای گنجانده ‌شده است.  
 
کلید واژه ها:روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای