موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

سالروز حمله دد منشانه به هواپیمای مسافربری ایران توسط ناوگان آمریکای جنایتکار

دوازدهم تیرماه، سالروز شهادت سرنشینان بی‌دفاع هواپیمای جمهوری اسلامی ایران به دست ناوگان جنایتکار آمریکا تسلیت باد  
 
کلید واژه ها:حمله به هواپیمای مسافربری ایران