موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد

امام صادق علیه السلام: کسی که دوست دارد بداند آیا نمازش پذیرفته شده یا نه ، با تامل بنگرد که آیا نمازش او را از فحشا و منکر باز داشته است.  
 
کلید واژه ها:شهادت امام جعفر صادق (علیه السلام)