موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

افتتاح کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش در تربیت بدنی آستان قدس رضوی

کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش با حضور 40 نفر از قهرمانان پیشکسوت ناشنوا در موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی افتتاح گردید.  


به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی ، در ادامه اهداف و سیاست های فرهنگی این موسسه و ارتقا و گسترش کانون های خادمیاری در جهت توسعه مفهوم خادم ، خدمت و مخدوم و جذب پیشکسوتان ، قهرمانان و مربیان پانزدهمین کانون خادمیاری مشهد به نام کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش رضوی افتتاح شد. در آیین افتتاح این کانون که به منظور آشنایی اعضاء کانون و تبادل اطلاعات با حضور 40 نفر از پیشکسوتان و قهرمانان ورزش ناشنوا برگزار گردید ، به چگونگی گسترش فرهنگ و دین در ورزش قهرمانی و همگانی پرداخته شد. در انتهای مراسم نیز اعضا با حضور در سالن باستانی موسسه از نزدیک شاهد اجرای ورزش ملی و مذهبی باستانی و سالن باستانی موسسه بودند.
 
کلید واژه ها:کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش