موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

قهرمان باید اینگونه باشد

رهبرانقلاب ، در دیدار مدال ‌آوران بازیهای آسیایی جاکارتا : بدانید که شما قهرمان‌ها زیر چشم مردمید. مردم شما را می‌شناسند. در خیابان، در محل کار هم شما را می‌شناسند.  


رهبر انقلاب فرمودند : شما می‌توانید الگوی صلاح، شرافت و نجابت باشید. رفتار خارج از میدان را با رفتار درون میدان تطبیق بدهید. داشتیم افرادی را که این‌طور نبودند. ایشان همچنین افزودند : قهرمان می‌تواند متدین باشد، متواضع باشد، یک مادرخوب باشد، انقلابی پیشرو باشد.