موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

هدیه 11 میلیون تومانی اهالی رسانه به مدرسه محروم حاشیه شهر مشهد

جمعی از اصحاب رسانه هفتم آذرماه با حضور در دبستان دکتر رامین قاسمی در منطقه محروم تبادکان، از امکانات آموزشی و ورزشی هدیه شده به این مدرسه بازدید کردند.  
 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی ، طی بازدید اهالی رسانه و با حضور یحیی گل محمدی، مربی تیم پدیده مشهد امروز، هفتم آذرماه دیتای دبستان دکتر رامین قاسمی واقع در روستای برزشآباد در حاشیه شهر مشهد افتتاح شد.

در این بازدید، از مجموعه‌ای از لوازم هوشمند تدریس و تجهیزات ورزشی تهیه شده از محل عواید گلریزان «جام رسانه و مهربانی» که توسط مجموعه تربیت بدنی برگزار شده بود، رونمایی شد.

یک دستگاه دیتا، 15 میز و نیمکت و شش صندلی به ارزش 11 میلیون تومان از سوی اصحاب رسانه مشهد و مجموعه تربیت بدنی آستان قدس برای تجهیز آموزشی دبستان انصار اهدا شد.

علاوه بر این مبلغ، دو دستگاه فوتبال دستی و یک عدد میز تنیس و تعدادی توپ فوتبال از سوی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی به دانش‌آموزان این مدرسه اهدا شد.

این مدرسه چهار کلاسه، با 184 دانش‌آموز دختر و پسر در دو شیفت صبح و عصر واقع در منطقه محروم آموزش و پرورش تبادکان قرار دارد.

لازم به ذکر است، عواید جمعآوری شده به گلریزان اختتامیه بازهای خیرخواهانه «جام رسانه و مهربانی» با شرکت پیشکسوتان عرصه رسانه و مساعدت تربیت بدنی آستان قدس رضوی در هفته تربیت بدنی اختصاص دارد که به دانش‌آموزان بی‌بضاعت تعلق گرفت.

 
کلید واژه ها:بازدید اهالی رسانه , حضور یحیی گل محمدی , مربی تیم پدیده مشهد , دبستان انصار روستای برزش آباد , منطقه محروم تبادکان مشهد