موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اولین جلسه کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش تشکیل شد

جمعی از پیشکسوتان ورزش در رسانه در راستای فعالیت کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزشی در اولین جلسه این کانون در دفتر مدیرعامل تربیت بدنی آستان قدس رضوی گرد هم آمدند.  
 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی ، در جهت ایجاد بستر مناسب برای خدمت به بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) و توسعه مفهوم خدمت ، خادم و مخدوم کانون های خادمیاری در تربیت بدنی آستان قدس رضوی در همه حوزه ها و در سراسر کشور در حال فعال شدن است.

یکی از این کانون ها که پیشکسوتان رسانه و ورزش را تحت پوشش دارد کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش است که قرار است در این حوزه با حضور پیشکسوتان ورزشی رسانه شروع به کار نماید و در کنار استفاده از تجارب ارزشمند پیشکسوتان در حوزه ورزش و تربیت بدنی محلی برای ارائه خدمت این عزیزان به بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) باشد.  
کلید واژه ها:کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش , ورزش و تربیت بدنی
 
 
افتتاح کانون خادمیاری پیشکسوتان ورزش در تربیت بدنی آستان قدس رضوی