موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی

اولین جلسه تشکل های فرهنگی جانبازان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد

اولین جلسه تشکل های فرهنگی منطقه 2 بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور مسئول فرهنگی تربیت بدنی آستان قدس رضوی و اعضای این تشکل ها برگزار گردید.  
 

به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آستان قدس رضوی در این جلسه که در راستای اهداف فرهنگی و بررسی شرایط و چگونگی تشکیل هیات جانبازان و معلولین تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شده بود شرایط و نحوی جذب خادمیاران ورزشی در حوزه جانبازان و معلولین هم مورد توافق و مقرر شد پیشنهادات و راهکارهای اجرایی برای جلسه آینده ارائه شود.

لازم به ذکر است ارائه خدمات فرهنگی آموزشی و همکاری دو جانبه با بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت ارتقاء سطح مقدماتی و تندرستی و گسترش ورزش در بین جانبازان و معلولین یکی از برنامه های این موسسه می باشد.

 
کلید واژه ها:تشکل های فرهنگی جانبازان