موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی
 

مستند نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور

نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور با حضور بیش از 25 تن از اندیشمندان و محققان علوم ورزش و پژوهشگران کشوری به میزبانی موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار شد.  
1396/11/18 چهارشنبه
  
مستند نخستین دوره هم اندیشی و تربیت مدرس اخلاق و مرام پهلوانی در ورزش کشور